Bunicii de la sat

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „BUNICII DE LA SAT”

 1. ORGANIZATORULI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
  1.  Concursul „1 an DE LA SAT”, denumit în continuare Concursul este organizat și desfașurat de De la sat, reprezentat de SC TEODERASCU MEDIA SRL cu sediul social în sat Crăiești, Comuna Vârlezi, Nr. 169, Județul Galați, având codul unic de înregistrare 44964776 și număr de ordine în registrul comerțului J17/1570/24.09.2021, reprezentată prin Teoderașcu Ionuț cu funcția de administrator, denumit în continuare Organizator.
  2. Concursul se va derula în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai cărui termeni și condiții sunt obligatorii pentru toți participanții. 
 2. DURATA CONCURSULUI
  1. Concursul se desfășoară între 3 decembrie (18:00) – 17 decembrie (18:00), 2021
 3. DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS
  1. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu vârsta peste 18 ani.
  2. Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului și nici rudele de gradul I ale persoanelor menționate anterior. În cazul în care, în cadrul tragerii la sorți se vor extrage aceste persoane, rezultatele vor fi declarate invalide.
  3. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din concurs participanții care, prin diverse moduri, încalcă sau lezează bunele moravuri sau imaginea Organizatorului.
 4. MECANISMUL CONCURSULUI
  1. Fiecare persoană care, în perioada 3 decembrie (18:00) – 17 decembrie (18:00), 2021, va da follow (a dat follow) paginilor de Instagram De la sat (@dela.sat) și Veseud11 (@veseud11) și va trimite un text de minimum 350 – maximum 500 de cuvinte, cu tema „Bunicii de la sat” pe adresa de e-mail redactie@delasat.ro sau va publica o postare pe Instagram/Facebook cu hashtagul #buniciidelasat și un tag către contul De la sat, îți va anunța intenția de participare și va fi înscris în tragerea la sorți pentru premiul indicat la Capitolul 5 al prezentului regulament. Includerea de fotografii/ilustrații alături de text este opțională. Douăsprezece texte din toate cele trimise vor fi selectate pentru a fi incluse în numărul 13 al newsletterului „De la sat”, care va fi trimis abonaților în ziua de Luni, 20 decembrie 2021. Aceste 12 persoane vor intra finală, în cadrul tragerii la sorți pentru premiul concursului. Înscrierea în concurs prin modalitatea prezentată reprezintă consimțământul persoanei pentru prelucrarea de către Organizator a datelor sale cu caracter personal. 
  2. Fiecare participant se poate înregistra o singură dată în concurs prin metodele anterior menționate. 
  3. Premiul va fi acordat în urmare unei extrageri, efectuate prin intermediul platformei Random.org. Vor fi trași la sorți 1 câștigător și 2 rezerve (în cazul în care câștigătorul nu poate beneficia de premiu din motive independente de Organizator, acesta va fi declarat invalid, iar premiul va fi acordat primei rezerve. 
  4. O dovadă a extragerii va fi postată pe Instagram și Facebook Story, pe conturile De la sat și câștigătorul va fi anunțat în cadrul newsletterului și ulterior pe canalele de social media despre câștigarea premiului. În termen de 2 zile lucrătoare de la data anunțării va fi contactat printr-un mesaj privat. În cadrul mesajului se va stabili adresa la care câștigătorul dorește să primească premiul. 
  5. Acceptarea premiului trebuie comunicată organizatorului de către câștigătorul anunțat în termen de 2 zile lucrătoare de la momentul anunțării sale. În caz contrar sau în cazul în care câștigătorul desemnat nu poate fi contactat, premiul va fi invalidat și se va acorda următoarei rezerve. 
  6. Premiul va fi înmânat persoanei câștigătoare numai după ce câștigătorul a fost informat în prealabil și își dă acordul să primească premiul. 
  7. Câștigătorul nu poate solicita înlocuirea premiului cu valoarea sa în bani sau cu un alt premiu. 
 5. PREMIILE CONCURSULUI
  1. Concursul presupune acordarea următorului premiu:
   1. Un voucher de 2 nopți de cazare și mic-dejun și cină incluse la Pensiunea Veseud11* din satul Veseud, comuna Chirpăr, județul Sibiu. Voucherul poate fi utilizat începând cu 3 ianuarie 2022, având  valabilitate de 6 luni și este pentru două persoane. Voucherul de cazare este supus unor termene și condiții, stabilite de Veseud11.
   2. Un set de cărți cu tematică rurală

*Pensiunea Veseud11 își asumă în totalitate responsabilitatea în legătură cu premiul menționat la 5.1.1 și data acestuia de valabilitate.

 1. PROTECȚIA ÎN CAZUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către De la sat (cu datele de contact detaliate la art. 1.1), în calitate de organizator al concursului. 

 1. Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrare de către Organizator în vederea:

 • (i)  organizării și desfășurării Concursului;
 • (ii)  desemnării și validării câștigătorilor;
 • (iii)  atribuirii/înmânării premiilor
 • (iv)  îndeplinirii obligațiilor din domeniul fiscal și contabil ale operatorului
 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfășurarea Concursului

Pentru înscrierea și derularea concursului, inclusiv pentru contactarea participanților în legătură cu prezentul concurs, organizatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Instagram & Facebook user ID, nume, prenume, opinii exprimate în cadrul e-mail-ului/postării cu textul pentru participarea în cadrul concursului
 • În cazul câștigătorului va fi necesară o carte de identitate
 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs va putea înceta înainte de termenul prevăzut în regulament și în cazul producerii unui eveniment de forță majoră care ar putea face imposibilă desfășurarea Concursului sau dacă Organizatorul decide acest fapt, comunicând public respectiva modificare a Regulamentului. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată încălcarea condițiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage premiul acordat. 

 1. DISPOZIȚII FINALE

Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament. 

Ilustrație de Daniela Olaru